Projektet Sjeltie

Just nu driver vi ett projekt, Sjeltie, där kulturutveckling och upprustning av Ankarede är vår högsta prioritet. Vi planerar bland annat att göra ett museum i gamla föreningshuset där vi vill visa vår historia och berätta om oss själva på vårt sätt. Vi vill också göra Ankarede till en mer attraktiv plats där vi bland annat kan anordna samiska språkbad och aktiviteter för barn och ungdomar samt att vi vill genomföra både liveuppträdanden med samiska artister och föreläsningar under högsäsongen. I år blev det annorlunda med tanken på covid-19 och allt som vi ville få gjort till midsommaren 2020 blev inställt. Det är dock inget hinder då vi förlängt projektet för att kunna genomföra planerna till nästa år istället.

Frostviken-Hotagen

Hej och välkommen till sameföreningens nya hemsida som vi kommer använda som vårt primära sätt att kommunicera nyheter och information om vad som händer i föreningen och projektet Sjeltie.